AKTUALNOŚCI


26 czerwca 2017

Doręczenie przesyłki sądowej

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem […]
26 czerwca 2017

Powstanie akcji jako papieru wartościowego

Zgodnie z tzw. „teorią umowną”, akcja jako papier wartościowy powstaje w momencie wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji w wykonaniu umowy zawartej między akcjonariuszem a spółką. Wyrok SN […]
15 sierpnia 2018

ding the Best Professional Essay Writing Distinct sources must be published for habit essays. Oftentimes, you’re want to include no less than a brief breakdown of […]
15 sierpnia 2018

A Secret Weapon for Writing Paper Help

Vital Pieces of Writing Paper Help If you opt to pay for essay writing help, our service is among the most attractive choices. You should ponder […]

Dlaczego my?Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców (przygotowywanie, opiniowanie wszelkich dokumentów, w tym umów, i in.), reprezentację w postępowaniach sądowych - cywilnych (sprawy o zapłatę, w tym o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne - o rozwód, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o alimenty, i in.), karnych (karnych, o wykroczenia, karno-skarbowych), i w postępowaniach egzekucyjnych. Na stałe współpracujemy z kancelariami, prowadzonymi także na terytorium innych państw UE, celem zapewnienia naszym Klientom możliwie najszerszej i niezwłocznej pomocy prawnej.

Czytaj więcej

Oferta dopasowana do Ciebie!


Dowiedz się więcej

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie.
Świadczymy pomoc prawną z pełnym zaangażowaniem.