AKTUALNOŚCI


26 czerwca 2017

Doręczenie przesyłki sądowej

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem […]
26 czerwca 2017

Powstanie akcji jako papieru wartościowego

Zgodnie z tzw. „teorią umowną”, akcja jako papier wartościowy powstaje w momencie wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji w wykonaniu umowy zawartej między akcjonariuszem a spółką. Wyrok SN […]
3 lipca 2018

Just What Is So Remarkable About Skilled Task Writers?

Skilled professional Task Authors – Lifeless or Alive? Thus, if you’re looking to find well-performing specialized writing articles service to set a purchase order, you’re definitely […]
3 lipca 2018

Whispered Coursework Guide Company Secrets and techniques

Coursework Help out Support Revealed Our web-based training assistance is 20% lower priced than any place else, so you’re going to be in a position to […]

Dlaczego my?Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców (przygotowywanie, opiniowanie wszelkich dokumentów, w tym umów, i in.), reprezentację w postępowaniach sądowych - cywilnych (sprawy o zapłatę, w tym o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne - o rozwód, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o alimenty, i in.), karnych (karnych, o wykroczenia, karno-skarbowych), i w postępowaniach egzekucyjnych. Na stałe współpracujemy z kancelariami, prowadzonymi także na terytorium innych państw UE, celem zapewnienia naszym Klientom możliwie najszerszej i niezwłocznej pomocy prawnej.

Czytaj więcej

Oferta dopasowana do Ciebie!


Dowiedz się więcej

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie.
Świadczymy pomoc prawną z pełnym zaangażowaniem.