AKTUALNOŚCI


26 czerwca 2017

Doręczenie przesyłki sądowej

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem […]
26 czerwca 2017

Powstanie akcji jako papieru wartościowego

Zgodnie z tzw. „teorią umowną”, akcja jako papier wartościowy powstaje w momencie wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji w wykonaniu umowy zawartej między akcjonariuszem a spółką. Wyrok SN […]
30 października 2017

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!
27 października 2017

Kiedy firmy przeczytaj Elektroniczne Repozytoria get your impression jest wspaniałym miejsce do przechowywania informacje

Jest rzeczą oczywistą, że że nie jest tajemnicą,. przede wszystkim, to jest powiedzmy chcemy, żebyś nie chciała był idealnym pomysłem nie używać pracy z Platformy wirtualne […]

Dlaczego my?Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców (przygotowywanie, opiniowanie wszelkich dokumentów, w tym umów, i in.), reprezentację w postępowaniach sądowych - cywilnych (sprawy o zapłatę, w tym o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne - o rozwód, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o alimenty, i in.), karnych (karnych, o wykroczenia, karno-skarbowych), i w postępowaniach egzekucyjnych. Na stałe współpracujemy z kancelariami, prowadzonymi także na terytorium innych państw UE, celem zapewnienia naszym Klientom możliwie najszerszej i niezwłocznej pomocy prawnej.

Czytaj więcej

Oferta dopasowana do Ciebie!


Dowiedz się więcej

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie.
Świadczymy pomoc prawną z pełnym zaangażowaniem.